مبارزه با آفت ملخ صحرایی در ده استان کشور

کشت ورز - علی مراد سرافرازی، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در نشست ستاد عالی گیاه پزشکی استان خراسان جنوبی بیان نمود: ۱۰ استان کشور مشغول مبارزه با آفت ملخ صحرایی هستند. وی افزود: برای مقابله با این آفت نیاز به همیاری همه دستگاه های استان داریم تا طی سه ماه آینده دچار بحرانی جدی نشویم.

Shistocerca

همچنین معاول هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز بیان نمود: مبارزه با این آفت همانند بیماری کرونا نیاز به عزم ملی و حمایت همگانی دارد. وی افزود: چهار شهرستان زیرکوه، سربیشه، درمیان و نهبندان درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هستند.

وی افزود: برنامه مبارزه با این آفت باید مشخص بوده و مراحل آن به شیوه نامه تبدیل شوند. همچنین امکانات لازم به اندازه سطح درگیر بودن هر منطقه اختصاص داده شود تا از هدررفت منابع و انرژی جلوگیری شود. وی افزود: با همراهی وزارتخانه و حمایت ملی و همکاری نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و سایر نیروها می توان به مدیریت این آفت امیدوار بود.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی