مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا: میزان مجاز آرسنیک در برنج و کادمیوم در گندم را اعلام کرد

jasmine rice

رفیعی پور، مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا در وزارت جهاد کشاورزی میزان مجاز وجود آرسنیک در برنج، کادمیوم در گندم را تعیین نمود.

به گزارش کشت ورز، رفیعی پور اعلام نمود: حد مجاز مایکوتوکسین در خوراک دام و انسان مطرح شده است و به دلیل آنکه کمیته ملی این استاندارد قبلا برگزار شده و توافق های مورد نیاز انجام شده اند، به تایید جمعی رسیده است.

وی افزود: با توجه به استاندارد ملی به شماره ۱۲۹۶۸، میزان مجاز آرسنیک در برنج ۱۵۰ ppb در نظر گرفته شده است و برای آرسنیک معدنی به دلیل نبود تجهیزات اندازه گیری آزمون فعلا استانداردی در نظر گرفته نشده است.

رفیعی پور خاطر نشان کرد: حد کادمیوم گندم هم از ۳۰ ppb به ۶۰ ppb تغییر نموده است.

مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا افزود: در جلسه تجدیدنظر در خصوص استاندارد الک گندم هم به بحث گذاشته شد و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی، اندازه الگ گندم برای گندم معمولی ۲۰ در ۱.۷ میلیمتر و در گندم دوروم ۲۰ در ۱.۹ میلیمتر در نظر گرفته شد.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی