کشت گیاه بادرنجبویه

badranjboie

کشت ورز

کشت گیاه بادرنجبویه

بادرنجبویه گیاهی از خانواده نعناع می باشد. این گیاه شیرین و معطر بوده و گاهی به عنوان چاشنی یا در برخی از نوشیدنی ها نیز به کار می رود. رشد گیاه تا حدود ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر است و در اواخر فصل تابستان گل های کوچک در آن دیده می شوند. برگ گیاه دارای بوی خوشایندی است.

این گیاه بومی قاره آمریکا بوده و از طریق بذر می توان آن را تکثیر نمود.

روش کشت بادرنجبویه

این گیاه همانطور که ذکر شد از طریق بذر گسترش یافته و به شکل انبوه رشد می کند. در آب و هوای معتدل گیاه در انتهای فصل زمستان رشد خود را متوقف کرده و در فصل بهار به رشد ادامه می دهد. اگر شرایط محیطی مناسب باشد گیاه رشد زیادی کرده و بذر بسیار تولید می کند.

ارتفاع گیاه، به حدود ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر هم می رسد.

بهتر است بذور این گیاه در فواصل ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر از هم کشت شوند.

میزان اسیدیته یا ph خاک بین ۶.۵ تا ۹ را می تواند تحمل کند اما بهترین عملکرد در ph ۶ تا ۷.۵ وجود دارد.

بادرنجبویه به وسیله بذر تکثیر می شود و بهتر است شش تا هشت هفته پیش از آخرین سرمای زمستان در محیط گلخانه ای کشت شود و بعد از برطرف شدن سرما، به زمین منتقل گردد.

این گیاه را می توان در محیط خانه، در گلدان و یا به صورت کشت هیدروپونیک پرورش داد.

بذر گیاه در حدود ۱۲ تا ۲۱ روز جوانه می زند. خاک مناسب کشت بادرنجبویه، خاک رسی یا لوم شنی با زهکشی مناسب می باشد.

شاخه گیاه در شش هفته به حداکثر رشد خود می رسد ولی می توان شاخه ها را بعد از ۵ هفته برای فروش عرضه کرد.

وقتی گیاه در محیط خارجی کشت می شود نیازمند آفتاب کامل است ولی می تواند کمی سایه را نیز تحمل نماید. در مناطقی که آب و هوای خشک دارند بادرنجبویه در محیط نیم سایه رشد بهتری دارد. اگر در محیط بسته کشت شود نیازمند نور مصنوعی است که شامل لامپ های فلورسنت یا متال هالید سدیم می باشد. فاصله قرارگیری لامپ از گیاهان مهم است و برای انواع فلورسنتی استاندارد محدوده ۵ تا ۱۰ سانتیمتر، فلورسنت فشرده ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر و متال هالید سدیم فشار بالا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از گیاه باید فاصله داشته باشند.

خاک کشت شده باید دائما مرطوب بوده و نباید بین فواصل آبیاری خاک خشک شود. این گیاه به آفاتی چون مگس سفید، کنه عنکبوتی و بیماری کپک پودری حساس می باشد.

این گیاه را در برخی مناطق به عنوان گیاهی مهاجم یا علف هرز هم شناسایی می کنند. بادرنجبویه متحمل به خشکی است و باعث جذب زنبور، پروانه و پرندگان می شود. اگر نمی خواهید گیاه در سال بعد هم رشد کند نیاز است تا گل های آن را که حاوی بذرها هستند بچینید.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی