متن کامل بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان

دسته: مقالات داخلی
منتشر شده در پنج شنبه, 31 تیر 1395 12:42
نوشته شده توسط مدیر سایت
بازدید: 970

موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وضعیت منابع آب در ایران و جهان را در قالب یک طرح تحقیقاتی منتشر نمود. طرحی که با هدف تبیین وضعیت موجود منابع آب در جهان و سهمی که نصیب هر منطقه یا کشور شده است، مورد مطالعه قرار گرفته است.

pdf